Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

W dniu 8 kwietnia 2018 r. oficjalnie zakończył się pierwszy etap Konkursu –
zbieranie zgłoszeń zainteresowanych mikroprzedsiębiorców! 

Z dumą i radością informujemy, że udało się zebrać ponad 200 zgłoszeń różnorodnych firm z całej Polski.
Zgłoszeni przedsiębiorcy reprezentują wspaniałe przedsięwzięcia, wśród których nie brakuje zarówno
tradycyjnych rzemiosł, jak i innowacyjnych biznesów. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy zaaplikowali!

Kolejny, drugi etap Konkursu będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

– po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń, zostanie wybranych 30 firm, z którymi będą przeprowadzone wywiady, w celu zebrania bardziej szczegółowych informacji o prowadzonej działalności. Po 20.04.2018 wybrane firmy będą poinformowane o dalszych krokach, a następnie do 10.05.2018 – zaproszone na Galę Finałową;

– na posiedzeniu Kapituły Konkursu (połowa maja 2018 r.), z listy 30 zakwalifikowanych firm zostanie wybrany główny zwycięzca Konkursu oraz laureaci we wszystkich czterech kategoriach;

– ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 20.06.2018 w Warszawie.W celu śledzenia wyników konkursu – zachęcamy do obserwowania strony internetowej konkursu oraz profilu na Facebook.


O Konkursie


Mikroprzedsiębiorca Roku 2017
jest konkursem organizowanym przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Partnerem strategicznym jest Citi Handlowy, a partnerem merytorycznym Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Grant na realizację projektu został przyznany przez United Way Worldwide, dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

Ideą jaka przyświeca fundatorom i organizatorom jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy, działające na rynku polskim oraz sięgające rynków globalnych.

Tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” mogą zdobyć przedsiębiorcy ze wszystkich branż, zarówno prowadzący biznes tradycyjny, jak i tworzący nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Udział w konkursie mogą wziąć firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

Kapituła konkursu składa się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu.

Oceniane są m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

 

Laureat edycji Konkursu za 2017 rok otrzyma prestiżowy tytuł

„Mikroprzedsiębiorca Roku 2017”

a także nagrodę główną w wysokości

40.000 zł.

 

Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe w kategoriach Start, Progres, Senior, a także Młody Biznes, adresowany do osób, które pomimo młodego wieku (poniżej 30 lat) z sukcesami prowadzą swoją firmę.

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w połowie czerwca 2018 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują, jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.